Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n (Tenve) hallitus ja toimitusjohtaja Jarno Lumimäki ovat 14.3.2023 yhteisymmärryksessä sopineet, että toimitusjohtaja Jarno Lumimäki jää pois yhtiön palveluksesta. Yhtiön hallitus käynnistää lähiaikoina yhtiön johtoa koskevan rekrytointiprosessin.

Lue lisää

1.3.2023 alkaen hinnankorotus veden ja jäteveden käyttömaksuun.

Tervolan Energia ja Vesi Oy hallitus on päättänyt veden ja jäteveden käyttömaksujen korottamisesta 1.3.2023 alkaen. Käyttömaksuja joudumme korottamaan 10 % sähkön ja yleisten hintojen nousun vuoksi. Veden käyttömaksu nousee 0,165 €/m3 Jäteveden käyttömaksu nousee 0,217 €/m3 Lisää korotuksista tiedotteesta  

Lue lisää

Tervolan Energia ja Vesi Oy hyvittää sähkönsiirron joulu-tammikuun perusmaksut asiakkailleen

Kunnanvaltuusto myönsi yhtiölle 8.12.2022 kokouksessaan 200 000 euron avustuksen. Tervolan kunnanvaltuuston myöntämän avustuksen tarkoitus on tukea Tervolan kunnan yleistä kehitystä sekä turvata sähkönsiirto tulevaisuudessa kuntalaisille ja Tervolassa toimiville elinkeinonharjoittajille sähkönkulutuksen lisääntyessä. Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja kertoo, että avustuksen myöntämisellä on ollut positiiviset vaikutukset, sillä yhtiöllä oli ennen kunnanvaltuuston päätöstä tarvetta nostaa hintojaan vuodelle 2023…

Lue lisää

Sähköpula – Mitä se tarkoittaa ja miten varaudun?

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Jos sähköntuotanto ja -tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, voi syntyä sähköpula. Tällöin kulutusta joudutaan rajoittamaan katkaisemalla sähkönjakelu hetkellisesti. Sähköpulasta lyhyesti Sähköpulaan voidaan Suomessa mahdollisesti joutua esimerkiksi talven kylmimpinä pakkasjaksoina. Sähköpulatilannetta voidaan hallita alueittain kiertävillä tunnin sähkökatkoilla. Sähköpulassa sähköjä ei katkaista ensimmäisenä kodeista. Ennen alueittain kiertäviä…

Lue lisää

Energiatili -palvelun käyttö päättyy.

Kulutustietojen näyttäminen Online-palvelussa lakkaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Sähkön kulutustiedot ovat saatavilla valtakunnallisesta Datahub-palvelusta jo nyt. Palvelusta näet omien henkilötietojen lisäksi myös sähkön käyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa kirjautumista. Palvelun kautta voit myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestasi. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Datahubiin pääset kirjautumaan osoitteessa https://oma.datahub.fi/…

Lue lisää

Lumo Energia Oyj valmistautuu lopettamaan toimintansa – Toimi näin, mikäli olet saanut Lumo Energialta ilmoituksen etsiä uusi sähkönmyyjä

Lumo Energia Oyj on lopettamassa toimintansa sähkönmyyjänä 1.9.2022 alkaen. Energiaviraston ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n saamien tietojen mukaan Lumo Energia Oyj on lähettänyt osalle yhtiön asiakkaista ilmoituksen, jossa se on kehottanut heitä etsimään uuden sähkönmyyjän. Energiavirasto ja Tervolan Energia ja Vesi Oy kehottaa ilmoituksen saaneita Lumo Energia Oyj:n asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän mahdollisimman pian…

Lue lisää

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta 2022

Energiavirasto on 8.12.2021 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Tervolan Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle. Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata  Tervolan Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan. Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta…

Lue lisää

Haemme yhtiön palvelukseen verkostoasentajaa

Tervolan Energia ja Vesi Oy on infrapalveluita tuottava yritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähkönjakeluun ja vesihuoltoon liittyviä palveluita. Yhtiöllä on asiakkaita sähkössä 2.650 ja vesihuollossa 1.630. Tervolan Energia ja Vesi Oy on Tervolan kunnan omistama osakeyhtiö. Haemme Yhtiön palvelukseen Tervolaan Verkostoasentajaa Sähkönjakeluverkon monipuolisiin rakennus- ja kunnossapitotehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu sähkönjakeluverkon 20/0,4 kV…

Lue lisää

Lisätty johtoalueiden raivauskohteita

Tervolan Energia ja Vesi Oy on aloittanut 2.12.2021 johtoalueiden raivaukset sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi Tervolan kunnan alueella. Raivauksilla varmistetaan se, että: johtovioista aiheutuvat keskeytykset jäävät vähäisiksi johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Tervolan Energia ja Vesi Oy ei poista johtoalueelta. Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaa verkkopäällikkö Kai Manninen…

Lue lisää

Haemme yhtiön palvelukseen verkostoasentajaa

Tervolan Energia ja Vesi Oy on infrapalveluita tuottava yritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähkönjakeluun ja vesihuoltoon liittyviä palveluita. Yhtiöllä on asiakkaita sähkössä 2.650 ja vesihuollossa 1.630. Tervolan Energia ja Vesi Oy on Tervolan kunnan omistama osakeyhtiö. Haemme Yhtiön palvelukseen Tervolaan Verkostoasentajaa Sähkönjakeluverkon monipuolisiin rakennus- ja kunnossapitotehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu sähkönjakeluverkon 20/0,4 kV…

Lue lisää