Suoritamme johtoalueiden raivausta

Tervolan Energia ja Vesi Oy raivaa 2.12.2021 alkaen johtoalueiden sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi Tervolan kunnan alueella. Raivauksilla varmistetaan se, että: johtovioista aiheutuvat keskeytykset jäävät vähäisiksi johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Tervolan Energia ja Vesi Oy ei poista johtoalueelta. Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaa verkkopäällikkö Kai Manninen puh.040-1519810…

Lue lisää