Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n (Tenve) hallitus ja toimitusjohtaja Jarno Lumimäki ovat 14.3.2023 yhteisymmärryksessä sopineet, että toimitusjohtaja Jarno Lumimäki jää pois yhtiön palveluksesta. Yhtiön hallitus käynnistää lähiaikoina yhtiön johtoa koskevan rekrytointiprosessin.

Lue lisää

1.3.2023 alkaen hinnankorotus veden ja jäteveden käyttömaksuun.

Tervolan Energia ja Vesi Oy hallitus on päättänyt veden ja jäteveden käyttömaksujen korottamisesta 1.3.2023 alkaen. Käyttömaksuja joudumme korottamaan 10 % sähkön ja yleisten hintojen nousun vuoksi. Veden käyttömaksu nousee 0,165 €/m3 Jäteveden käyttömaksu nousee 0,217 €/m3 Lisää korotuksista tiedotteesta  

Lue lisää

Suoritamme johtoalueiden raivausta

Tervolan Energia ja Vesi Oy raivaa 2.12.2021 alkaen johtoalueiden sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi Tervolan kunnan alueella. Raivauksilla varmistetaan se, että: johtovioista aiheutuvat keskeytykset jäävät vähäisiksi johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Tervolan Energia ja Vesi Oy ei poista johtoalueelta. Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaa verkkopäällikkö Kai Manninen puh.040-1519810…

Lue lisää