30.6.2022

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta 2022

nikola-johnny-mirkovic-Z_dnvde5wxc-unsplash

Energiavirasto on 8.12.2021 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Tervolan Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle.

Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata  Tervolan Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta on järjestettävä asiakkaiden kuuleminen. Tämä on uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomaa kehitystä ja nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa jakeluverkkomme kehittymiseen. Kehittämissuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja kommentoida 30.7.2022 saakka. Suunnitelma on laadittu Energiaviraston määräykseen perustuen.

Tutustu tästä kehittämissuunnitelmaamme

Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa. Kommenttisi voit osoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen tenve@tervola.fi otsikolla Kehittämissuunnitelma 2022.