Tervolan Energia ja Vesi Oy hyvittää sähkönsiirron joulu-tammikuun perusmaksut asiakkailleen

Kunnanvaltuusto myönsi yhtiölle 8.12.2022 kokouksessaan 200 000 euron avustuksen. Tervolan kunnanvaltuuston myöntämän avustuksen tarkoitus on tukea Tervolan kunnan yleistä kehitystä sekä turvata sähkönsiirto tulevaisuudessa kuntalaisille ja Tervolassa toimiville elinkeinonharjoittajille sähkönkulutuksen lisääntyessä. Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja kertoo, että avustuksen myöntämisellä on ollut positiiviset vaikutukset, sillä yhtiöllä oli ennen kunnanvaltuuston päätöstä tarvetta nostaa hintojaan vuodelle 2023…

Lue lisää

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta 2022

Energiavirasto on 8.12.2021 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Tervolan Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle. Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata  Tervolan Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan. Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta…

Lue lisää