10.2.2022

Lisätty johtoalueiden raivauskohteita

Johtoalueraivaus

Tervolan Energia ja Vesi Oy on aloittanut 2.12.2021 johtoalueiden raivaukset sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi Tervolan kunnan alueella.

Raivauksilla varmistetaan se, että:

  • johtovioista aiheutuvat keskeytykset jäävät vähäisiksi
  • johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille.

Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Tervolan Energia ja Vesi Oy ei poista johtoalueelta.

Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaa verkkopäällikkö
Kai Manninen puh.040-1519810

Raivauskohteet merkattu karttaan keltaisella.

Tutustu Johtoalueiden vierimetsien hoito esitteeseen.