Liittyminen vesiverkkoon

vesi2

Vesiliittymän rakentaminen

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Asiakkaan tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimistolle kiinteistön asemakaavapiirros 1:200 tai 1:500.

Kaava-alueella tonttijohtojen rakentamismaksu sisältää vesimittarin liittimineen, tonttisulun sekä tonttijohtojen rakentamisen runkojohdon liittymiskohdasta tontin rajalle liitostöineen (johtojen pituus enintään 20 m ja maksimissaan 2 m tontin sisälle, jonne tonttisulku sijoitetaan). Jälkityöt ns. siistiminen tontin rajan sisäpuolella ei sisälly rakentamismaksuun. Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemäri. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla erilliset tonttijohtonsa, ellei yhtiö muuta järjestelyä hyväksy.

Rakentamismaksu kaava-alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin toiminta-alueella, sisältää vesimittarin liittimineen, tonttisulun sekä tonttijohdon rakentamista runkojohdosta liittymispisteeseen enintään 50 jm (johtojen pituus enintään 50 m ja maksimissaan 2 m tontin sisälle, jonne tonttisulku sijoitetaan).

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös vesimittari, joka jää Tervolan Energia ja Vesi Oy:n omaisuudeksi.

Liittymän rakentamisen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa sopimuksen allekirjoituksesta.

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Tervolan Energia ja Vesi Oy sopivat kirjallisesti liittyjän vedenkäyttöpaikan ja yhtiön jakeluverkoston välisestä yhteydestä.

Voit tehdä liittymissopimuksen toimipaikassamme:

Tervolan Energia ja Vesi Oy
Keskustie 81
95300 Tervola

Vesiverkon suunnittelu ja liittymisasiat
040 151 9798

Tervolan Energia ja Vesi Oy rakentaa yhden liittymän tonttia kohden.

Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan tai myyjän tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:le dokumentti (esim. kauppakirja), jossa on maininta kiinteistön sähköliittymän siirtymisestä uuden omistajan hallintaan kaupan yhteydessä. Toimitetun dokumentin perusteella verkkoyhtiö siirtää liittymissopimuksen uuden omistajan nimiin.