Liittyminen sähköverkkoon

Tenergia-1

Sähköliittymän rakentaminen

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Asiakkaan tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimistolle kiinteistön pääkeskuskaavio ja asemakaavapiirros 1:200 tai 1:500.

Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tulevan maakaapelin voi asentaa sähköurakoitsija tai voit myös tilata kaapelin asennuksineen Tervolan Energia ja Vesi Oy:ltä.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää Tervolan Energia ja Vesi Oy:n omaisuudeksi.

Sähkö kytketään kiinteistöön, kun liitettävät sähköasennukset ovat valmiit ja urakoitsija on tehnyt niitä koskevan käyttöönottotarkastuksen ja toimittanut rekisteritietojen ilmoituslomakkeen. Liittymän rakentamisen toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauksesta.

Lisätietoa Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.12.2020

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Tervolan Energia ja Vesi Oy sopivat kirjallisesti liittyjän sähkönkäyttöpaikan ja yhtiön jakeluverkon välisestä sähkönsiirtoyhteydestä.

Voit tehdä liittymissopimuksen toimipaikassamme:

Tervolan Energia ja Vesi Oy
Keskustie 81
95300 Tervola

Sähköverkon suunnittelu ja sähköliittymisasiat 040 572 7884

Tervolan Energia ja Vesi Oy rakentaa yhden liittymän tonttia kohden.

Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan tai myyjän tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:lle dokumentti (esim. kauppakirja), jossa on maininta kiinteistön sähköliittymän siirtymisestä uuden omistajan hallintaan kaupan yhteydessä. Toimitetun dokumentin perusteella verkkoyhtiö siirtää liittymissopimuksen uuden omistajan nimiin.