Vesikatkon sattuessa

Hana

Hanasta ei tule vettä?

Jos asut omakotitalossa:

  • Tiedustele saako joku lähinaapureista vettä normaaliin tapaan. Jos naapurille tulee vettä, vika on luultavasti kiinteistön omissa laitteissa.
  • Tarkista pyöriikö vesimittari. Jos mittari pyörii, eikä mistään hanasta tule vettä, niin vika on luultavasti omassa kiinteistössä.

Jos asut rivitalossa:

  • Tiedustele tuleeko naapurille vettä normaalin tapaan. Jos naapurille tulee vettä, vika on luultavasti huoneiston omissa laitteissa.
  • Ota yhteys taloyhtiön isännöitsijään tai kiinteistönhuoltoon ja tiedustele onko taloyhtiössä mahdollisesti vesi suljettu korjausten tms. takia.

Sähkökatkon aikana on mahdollista, ettei vettäkään tule.

Ota yhteys Tervolan Energia ja Vesi Oy, vesi päivystykseen 0400 296 421.

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista.

 

Vesihuoltolaitteistojen kunnossapitoraja eli liittymispiste on

Haja-asutusalueella:
Rakennetussa talosulkuventtiilissä korkeintaan 100 metrin etäisyydellä lähimmästä liitetystä rakennuksesta. Talosulkuventtiilin kunnossapito kuuluu liittyjälle.

Asemakaava-alueella:
Asemakaavan mukaisella tontinrajalla. Talosulkuventtiilin kunnossapito kuuluu liittyjälle.