Sähköliittymähinnasto

Pienjänniteliittymät

Mittauspistettä edeltävä pääsulake tai sulake A Liittymismaksu € (alv 0 %)
vyöhyke 1 vyöhyke 2 vyöhyke 3
3 x 25 1 595 2 450 4 050
3 x 35 2 150 3 000 4 600
3 x 63 3 650 4 500 6 100
3 x 100 5 750 6 550
3 x 160 9 000
3 x 200 11 250
3 x 250 14 000
3 x 315 17 600
3 x 400 22 300

Vyöhyke 1

Vyöhykkeen 1 liittymismaksut ovat voimassa asemakaava-alueella sekä olemassa olevan jakeluverkon lähialueilla silloin, kun mittauskeskus sijaitsee enintään 100 metrin päässä jakelumuuntamosta. Liittymismaksu on sähköliittymähinnaston mukainen sulakekohtainen perushinta.

Vyöhyke 2

Vyöhykkeen 2 liittymismaksut ovat voimassa vyöhykkeen 1 ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun mittauskeskus sijaitsee enintään 400 metrin päässä jakelumuuntamosta ja liittymän pääsulakekoko on enintään 3x100A.

Vyöhyke 3

Vyöhykkeen 3 liittymismaksut ovat voimassa vyöhykkeen 2 ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun mittauskeskus sijaitsee vähintään 400 metrin, mutta enintään 600 m päässä jakelumuuntamosta ja liittymän pääsulakekoko on enintään 3x63A. Vyöhykkeiden (1 – 3) hinnoittelua ei sovelleta liityttäessä verkkoon, jossa aluehinnoittelu on voimassa.

Keskijänniteliittymät

Keskijänniteliittymässä käytetään tapauskohtaista hinnoittelua.

Hinnoittelu noudattaa muotoa: a + b x P missä

a  on kustannus, joka sisältää välittömät sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat sähköverkon laajennus kustannukset.

b  on kapasiteettivarausmaksu.

P  on liittyjän liittymisteho kVA.

Kapasiteettivarausmaksu on 15 €/kVA.

Liittymähinnasto 2021-01-01

Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.12.2020

Liittymisehdot LE 2019

Palvelumaksuhinnasto 1.1.2023