Korvaukset vesikatkosta ja vahingosta

Joskus vesihuollossa voi syntyä häiriötilanteita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta Tervolan Energia ja Vesi Oy:ltä. Korvauskäytäntömme perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, erityisesti vesihuoltolakiin ja siihen pohjautuviin vesihuollon yleisiin toimitusehtoihimme.

Käyttökatkos tai laatupoikkeama

Hyvitämme talousveden käyttökatkoksen asiakkaalle vesihuoltolain ja vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvityksen määrä yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä on vähintään 2 prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Huomioimme hyvityksen myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten Tervolan Energia ja Vesi Oy:lle ei tarvitse toimittaa erillistä hakemusta.

Veden laatupoikkeamasta kannattaa olla ensin yhteydessä vikapäivystykseemme, puh. 0400 296 421. Jos laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen:  tenve(at)tervola.fi. Asunto-osakeyhtiöitä suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

Vesijohtovuoto ja viemäritulva

Kiinteistön vesivahingon sattuessa on ensin tarkistettava, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, on hyvä olla yhteydessä Tervolan Energia ja Vesi Oy:öön ja selvittää, onko runkovesijohdossamme ollut vuoto.  Vesijohtojamme rikkoutuu silloin tällöin maan liikkeiden, kuten routimisen, vuoksi, ja silloin vettä voi kulkeutua kiinteistölle. Yhteystietomme löydät korvaushakemusohjeesta.

Vesivahinko voi aiheutua myös viemärin tulvimisesta. Viemäri tukkiutuu esimerkiksi sinne kulkeutuneen hiekan, esineiden, kasvuston tai rasvan seurauksena. Jos tulviminen johtuu painaumasta tai tukoksesta Tervolan Energia ja Vesi Oy:n runkoviemärissä eikä ole seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta, on Tervolan Energia ja Vesi Oy vastuussa tulvimisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista.

Tulvavahinko voi syntyä myös poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen vuoksi, jolloin viemärien kapasiteetti ei pysty käsittelemään kaikkea vesimäärää. Tilanteessa, jossa viemäriverkostostamme ei ole löydetty vikaa ja sademäärä on ollut niin poikkeuksellinen, ettei vesihuoltolaitoksen voida edellyttää siihen varautuvan viemärikapasiteetillaan, on Tervolan Energia ja Vesi Oy vapaa korvausvastuusta.

Kullekin vesihuoltoon liittyneelle kiinteistölle on määritelty liitoskohtalausunnossa padotuskorkeus, jonka alapuoliset tilat liittyjäasiakkaan tulee suojata. Toimitusehtojensa perusteella emme vastaa yleisten, padotuskorkeuden alapuolisten tilojen tulvavahingoista.

Jos veden tulviminen on johtunut Tervolan Energia ja Vesi Oy:n vesijohdon rikkoutumisesta tai runkoviemärin virheellisestä toiminnasta, korvaamme tulvimisesta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot.