22.12.2022

Tervolan Energia ja Vesi Oy hyvittää sähkönsiirron joulu-tammikuun perusmaksut asiakkailleen

Tenve

Kunnanvaltuusto myönsi yhtiölle 8.12.2022 kokouksessaan 200 000 euron avustuksen.

Tervolan kunnanvaltuuston myöntämän avustuksen tarkoitus on tukea Tervolan kunnan yleistä kehitystä sekä turvata sähkönsiirto tulevaisuudessa kuntalaisille ja Tervolassa toimiville elinkeinonharjoittajille sähkönkulutuksen lisääntyessä.

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja kertoo, että avustuksen myöntämisellä on ollut positiiviset vaikutukset, sillä yhtiöllä oli ennen kunnanvaltuuston päätöstä tarvetta nostaa hintojaan vuodelle 2023 maailmantilanteesta johtuen. Tuen myötä varoja vapautuu ensi vuonna muuhun käyttöön, joten yhtiön on mahdollista jättää perimättä kuntalaisilta sähkönsiirron perusmaksut kahden kuukauden ajalta.  Käytännössä se tarkoittaa, että helmi-maaliskuun 2023 perusmaksut jätetään perimättä.

”Monet kotitaloudet ovat joutuneet tiukkaan tilanteeseen sähkön hintojen noustessa merkittävästi. Joten voimme nyt laittaa tällä päätöksellä hyvän kiertämään kuntalaisten hyväksi.” kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jarno Lumimäki.

Lisätiedot

Jarno Lumimäki
Tervolan Energia ja Vesi Oy
toimitusjohtaja
040 544 0266
jarno.lumimaki@tervola.fi

Mika Simoska
Tervolan kunta
kunnanjohtaja
040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi