9.8.2022

Lumo Energia Oyj valmistautuu lopettamaan toimintansa – Toimi näin, mikäli olet saanut Lumo Energialta ilmoituksen etsiä uusi sähkönmyyjä

Energiavirasto

Lumo Energia Oyj on lopettamassa toimintansa sähkönmyyjänä 1.9.2022 alkaen. Energiaviraston ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n saamien tietojen mukaan Lumo Energia Oyj on lähettänyt osalle yhtiön asiakkaista ilmoituksen, jossa se on kehottanut heitä etsimään uuden sähkönmyyjän.

Energiavirasto ja Tervolan Energia ja Vesi Oy kehottaa ilmoituksen saaneita Lumo Energia Oyj:n asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän mahdollisimman pian ja solmimaan tämän kanssa uuden sähkönmyyntisopimuksen. Energiavirasto ja Tervolan Energia ja Vesi Oy muistuttaa, että ilmoituksen saaneita asiakkaita ei siirretä automaattisesti minkään sähkönmyyjän asiakkaiksi. Asiakas voi valita uuden sähkönmyyjän esimerkiksi kilpailuttamalla sähkösopimuksen Energiaviraston ylläpitämässä sahkonhinta.fi palvelussa. Uudelle sähkönmyyjälle tulisi varata vähintään 14 päivää sähköntoimituksen järjestämiseen, mutta jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan. Uusi sopimus pitäisi solmia siis viipymättä, jotta sähkönjakelu kotitalouteen ei katkeaisi.

Tervolan Energia ja Vesi Oy pitää huolen, että sähköt pysyy päällä kolme viikkoa

Mikäli Lumo Energia Oyj:n asiakas ei löydä uutta sähkönmyyjäänsä ennen Lumo Energia Oyj:n ilmoittamaa sähköntoimituksen päättymispäivää, ovat jakeluverkonhaltijat velvollisia ilmoittamaan sähkönjakelun katkeamisesta ja huolehtimaan sähköntoimituksen jatkumisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa verkkoyhtiön ilmoittaman ajan kuluessa, on verkkoyhtiöllä oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu.

Energiavirasto huomauttaa, että asiakkailla ei ole oikeutta saada tilapäistä kolmen viikon sähköntoimitusta verkkoyhtiöltä samalla hinnalla ja ehdoilla, joista he ovat sopineet sähkönmyyjän kanssa. Ellei verkkoyhtiö ja asiakas pääse ehdoista yksimielisyyteen, asian ratkaisee Energiavirasto.