Tietoa yrityksestä

Tenve1

Tervolan Energia ja Vesi Oy

Tervolan Energia ja Vesi Oy on Tervolan kunnan omistama yritys, jonka toimialana ovat sähkön siirto ja jakelu ja vesihuolto toiminta. Yhtiön palveluksessa on 9 energia- ja vesialan ammattilaista.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 2,2 miljoonaa euroa ja tase 8,6 miljoonaa euroa. Investointeja verkostoihin tehtiin 0,8 miljoonalla eurolla.

Sähköverkkopalvelu

Sähköverkkopalvelut toimittaa Tervolan kunnan alueella 2.600 asiakkaalle sähköä yhteensä 42 000 megawattituntia. Sähköverkkopalvelujen piiriin kuuluu 329 km keskijännite verkkoa, 373 km pienjänniteverkkoa ja 274 muuntamoa.

Vesihuoltopalvelu

Vesihuoltopalvelut huolehtii 1550 kiinteistön vedenjakelusta toiminta alueellaan, sekä 350 kiinteistön jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta asemakaava-alueella. Asiakkaille jaetaan hyvälaatuista vettä 160 000 m³ vuodessa ja asiakkaiden jätevesiä puhdistetaan 56 000 m³ vuodessa. Vesihuoltopalvelujen piiriin kuuluu 4 vedenottamoa, 368 km vesijohtoa, 5 paineenkorotusasemaa, 31 km viemäriä, 11 jätevedenpumppaamoa, sekä jätevedenpuhdistamo.

Arvot

Tyytyväinen asiakas
Yhdessä tekeminen
Uudistuminen
Tavoitteellisuus

Osakkuudet

Tervolan Energia ja Vesi Oy on osakkaana Oomi palvelut Oy:ssä.

Organisaatio ja hallitus