Veden palveluhinnasto

Tonttijohtojen rakentamismaksut

Maksuluokka I             2108 € (sis. alv 24 %). Kiinteistöt asemakaavoitetulla alueella yhteen verkkoon

Maksuluokka II            2418 € (sis. alv 24 %). Kiinteistöt asemakaavoitetulla alueella kahteen verkkoon

Maksuluokka III           1488 € (sis. alv 24 %). Kiinteistöt haja-asutus alueella yhteen verkkoon

Mikäli yhtiöstä riippumattomasta syystä kiinteistöä varten joudutaan rakentamaan normaalikäytännöstä poiketen useampia tonttiliittymiä, peritään tonttijohtomaksu jokaisesta liittymästä erikseen.

Tonttijohtojen rakentaminen

Kaava-alueella tonttijohtojen rakentamismaksu sisältää vesimittarin liittimineen, tonttisulun sekä tonttijohtojen rakentamisen runkojohdon liittymiskohdasta tontin rajalle liitostöineen (johtojen pituus enintään 20 m ja maksimissaan 2 m tontin sisälle, jonne tonttisulku sijoitetaan). Jälkityöt ns. siistiminen tontin rajan sisäpuolella ei sisälly rakentamismaksuun. Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemäri. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla erilliset tonttijohtonsa, ellei yhtiö muuta järjestelyä hyväksy.

Johtojen pituuden ylittäessä edellä mainitun 20 metriä, ylimenevä osuus suoritetaan laskutustyönä.

Rakentamismaksu kaava-alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin toiminta-alueella, sisältää vesimittarin liittimineen, tonttisulun sekä tonttijohdon rakentamista runkojohdosta liittymispisteeseen enintään 50 jm (johtojen pituus enintään 50 m ja maksimissaan 2 m tontin sisälle, jonne tonttisulku sijoitetaan).

Johtojen pituuden ylittäessä edellä mainitun 50 metriä, ylimenevä osuus suoritetaan laskutustyönä.

Rakentamismaksu ei sisällä mahdollista louhintaa, roudan rikkomista ja sulatusta, tai muuta erikoistekniikkaa. Nämä laskutetaan todellisten kustannusten mukaan liittyjältä. Liittyjä vastaa sijoituslupien hankinnasta, mahdollisista metsänraivauksista ym. ylimääräisistä kuluista.

Talosulkuventtiilin ja venttiilistä kiinteistöön menevän talojohdon kunnossapito kuuluu liittyjälle.

Haja-asutusalueella tonttijohdon pituuden ylittäessä edellä mainitun 50 metriä, käsitellään liittymän rakentaminen tapauskohtaisesti.

Vesimittarin luentamaksu

Jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa, vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta.

Vesimittarin luentamaksu on 52,42 € + alv 24 % = 65,00 €

Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa (esim. perimistilanne).

Tonttiventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu on kumpikin 68,55 € +alv 24% = 85 €. Nämä on suoritettava mahdollisten maksurästien kanssa ennen kuin vesijohto avataan.

Vesimittarin tarkastusmaksu

Vesimittarin tarkastusmaksu peritään laitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritetty. Tarkastusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittareiden tarkastamisesta.

Tarkastusmaksu on 80,65 €/kpl + alv 24% = 100,00 €

Vesimittarin vaihto

Mittarinvaihto tehdään käyttövuosien perusteella laitoksen toimesta ja kustannuksella. Pysähtyneestä mittarista tulee tehdä ilmoitus laitokselle. Pysähtyneen vesimittarin lukema arvioidaan.

Asiakkaan pyytäessä vesimittarin vaihdon hänen omista toiminnoistaan johtuvan mittarin jäätymisen ja särkymisen vuoksi, peritään vaihto hinnaston mukaan.

Vesimittarin vaihto 76,62 € + alv 24 % = 95,00 € + mittarin hinta

Palvelumaksuhinnasto 1.1.2023

Veden Toimitusehdot