Verkkopalveluhinnasto

Tämän verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla Tervolan Energia ja Vesi Oy huolehtii sähköenergian siirtämisestä sinulle ja tarjoaa siirtoon liittyvät verkkopalvelut: verkoston rakentamisen, kunnossapidon, sähkönkulutuksen mittauksen ja ympärivuorokautisen vikapäivystyksen.

Noudatamme verkkopalvelussa asiakkaan kanssa tehtyä verkkopalvelusopimusta, siihen liittyviä verkkopalveluehtoja ja voimassaolevaa hinnastoa. Tutustu sopimusehtoihin.

Hinnat ovat voimassa 1.10.2023 alkaen.

Sähkön verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluehdot VP 2019

Toimitusehdot STE 2019

Yleissähkö sopii niin omakoti-, rivitaloihin ja vapaa-ajanasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä ja kulutus on alle 10 000 kilowattituntia vuodessa. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja verkkopalvelutuotteella on yksi hinta.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme verkkopalvelussa pienjännitetehosähköä.

Kausisähkö sopii parhaiten asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on vähäistä arkipäivinä ja kulutus on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa.

Kausisähkön mittaus perustuu talviarkipäivä/muu aika -aikajakoon. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirrolla on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme verkkopalvelussa pienjännitetehosähköä.

Tehosähkö

Käyttöpaikoissa, joissa sulakekoko on yli 63 A, verkkopalvelutuote on tehosähkö. Perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä pätötehomaksulla liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman pätötuntitehon keskiarvoa käyttäen. Loistehomaksu määräytyy kunkin kuukauden aikana esiintyneen suurimman loistehotuntihuipun mukaan. Loistehohuipusta jätetään veloittamatta 0,16 kVAr kutakin samalta laskutuskaudelta veloitettavaa pätötehohuipun kilowattia kohti.

Tehosähkössä mittaus perustuu talviarkipäivä/muu aika -aikajakoon. Siirrolla on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan.