30.4.2024

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

nikola-johnny-mirkovic-Z_dnvde5wxc-unsplash

Energiavirasto on 2.11.2023 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Tervolan Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle.

Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata  Tervolan Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta on järjestettävä asiakkaiden kuuleminen. Tämä on uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomaa kehitystä ja nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa jakeluverkkomme kehittymiseen. Kehittämissuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja kommentoida 31.5.2024 saakka. Suunnitelma on laadittu Energiaviraston määräykseen perustuen.

Tutustu tästä kehittämissuunnitelmaamme

Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa. Kommenttisi voit osoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen tenve@tervola.fi otsikolla Kehittämissuunnitelma 2024.