Sähköliittymän rakentaminen

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Asiakkaan tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimistolle kiinteistön pääkeskuskaavio ja asemakaavapiirros 1:200 tai 1:500.

Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tulevan maakaapelin voi asentaa sähköurakoitsija tai voit myös tilata kaapelin asennuksineen Tervolan Energia ja Vesi Oy:ltä.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää Tervolan Energia ja Vesi Oy:n omaisuudeksi.

Sähkö kytketään kiinteistöön, kun liitettävät sähköasennukset ovat valmiit ja urakoitsija on tehnyt niitä koskevan käyttöönottotarkastuksen ja toimittanut rekisteritietojen ilmoituslomakkeen. Liittymän rakentamisen toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauksesta.

Sähköliittymäkaapelin ja suojaputkien asennus

Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot

Mittauskeskus sijoitetaan ulos tai erilliseen tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Liittymän pääsulakkeet sijaitsevat kiinteistön mittauskeskuksessa ja kuuluvat liittyjän hankintaan. Pääsulakkeet on voitava sinetöidä. Pääsulakkeiksi ei hyväksytä johdonsuojakatkaisijoita.

Rivitalot

Rivitaloissa mittauskeskus voidaan sijoittaa tekniseen tilaan, johon järjestetään verkonhaltijalle esteetön pääsy.

Sisäänmenoputkien on oltava halkaisijaltaan 110 mm, taivutussäde 1100 mm (ei vesijohtokaaria). Paras ratkaisu on rakentaa kaapelikanaali keskuksen alle, jolloin putkitus tulee vain sokkelin lävitse suorilla putkilla. Kanaalin leveys 0,25 metriä.

Rakennuksen ulkopuolella putken pään tulee olla 0,8 metriä tulevasta katu- tai pihapinnasta ja yletyttävä vähintään 0,5 metriä routaeristyksen ulkopuolelle. Jos liittymä on 3 x 315 A tai suurempi on läpimenoputkia oltava kaksi kappaletta.

Kaapeliojan kaivu ja peitto

Rakentajan on ennen kaivua selvitettävä Tervolan Energia ja Vesi Oy:n suunnittelijan kanssa talokaapelin asennussuunta. Sähkökaapeli voidaan asentaa samaan ojaan kuitukaapelin, vesijohdon, viemäriputken tai kaukolämpöputken kanssa, mutta sitä ei saa asentaa samaan kouruun tai suojaputkeen kuitukaapelin kanssa. Kaapelioja on täytettävä ennen sähkön kytkemistä kaapeliin.

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Tervolan Energia ja Vesi Oy sopivat kirjallisesti liittyjän sähkönkäyttöpaikan ja yhtiön jakeluverkon välisestä sähkönsiirtoyhteydestä.

Voit tehdä liittymissopimuksen toimipaikassamme:
Tervolan Energia ja Vesi Oy
Keskustie 81
95300 Tervola

Sähköverkon suunnittelu ja sähköliittymisasiat
040 572 7884

Tervolan Energia ja Vesi Oy rakentaa yhden liittymän tonttia kohden.

Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan tai myyjän tulee toimittaa Tervolan Energia ja Vesi Oy:le dokumentti (esim. kauppakirja), jossa on maininta kiinteistön sähköliittymän siirtymisestä uuden omistajan hallintaan kaupan yhteydessä. Toimitetun dokumentin perusteella verkkoyhtiö siirtää liittymissopimuksen uuden omistajan nimiin.